Макет транспорта

Макет транспорта


Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта
Начало
Снимки

ЖП транспорт
Основни принципи
Сигнализация


ЖП Макет
Прогрес

За контакти:
e-mail

За разположението и правилата за употребана сигналите при различните видове намаления вижте Сигнализиране на намаления на скоростта и употреба на сигналите Начало на намалението.

Задължително е движение след сигнала с означената скорост.

Начало на намалението за прелези с изолирано АПУ и гари с РУКЗ.

Скоростта се намалява до означената и може веднага да се увеличава. Не е необходимо целият влак да преминава с намалена скорост и липсва край на намалението.
Виж Сигнализиране на намаления на скоростта (т. 3 и 4)

Предсигнал за намаление.

Поставя се на 1000 м (400 м за теснопътни линии) преди началото на намалението.

Указател за намаление.

Поставя се на 200 м преди предсигнала за намаление и показва скоростта, с която трябва да се премине сигнализираното място.

Край на намалението.

Скоростта може да се увеличава когато целият влак премине покрай този сигнал.

Това е обратната страна на табелата "Начало на намалението". Отбележете, че този сигнал се намира отляво на железния път.

Начало на намалението за руски вагони.

Отнася се само за влакове, превозващи руски вагони с габарит 0-Т, 1-Т/5100 и 1-Т. Този сигнал трябва да се премине със скоростта, означена на предсигнала и указателя.

Предсигнал за намаление за руски вагони.

Поставя се на 1000 м пред сигнала "начало на намалението" за руски вагони. Отнася се само за влакове, превозващи руски вагони с габарит 0-Т, 1-Т/5100 и 1-Т.

Указател за намаление за руски вагони.

Поставя се на 200 м преди предсигнала за намаление за руски вагони и показва скоростта, с която трябва да се премине сигнализираното място. Отнася се само за влакове, превозващи руски вагони с габарит 0-Т, 1-Т/5100 и 1-Т.

Край на намалението за руски вагони.

Това е обратната страна на табелата "Начало на намалението за руски вагони". Отбележете, че този сигнал се намира отляво на железния път.

Начало на временно намаление.

Поставя се пред места, където работи група по поддържане на железния път и с оглед безопасност на труда трябва да се премине с намалена скорост. Задължително е движение с до 25 км/ч (10км/ч за теснопътни линии) след този сигнал с често подаване на звуков сигнал, за да се обърне внимание на работещите за приближаващия влак.

Предсигнал за временно намаление.

Поставя се на предсигнално разстояние (1000 м за нормални и 400 м за теснопътни линии) преди сигналът "начало на временно намаление".

Край на временно намаление.

Това е обратната страна на табелата "Начало на временно намаление". Отбележете, че този сигнал се намира отляво на железния път.Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта

Макет транспорта